Medlemsprofil: Svendborg Wave

Svendborg Wave ApS er en konsulentvirksomhed, der blev etableret i 2016. De leverer maritime-, tekniske-, sikkerheds- og udannelsestjenester til offshore-industrien, herunder olie, gas og vindkraft og relaterede virksomheder.

Sådan lød det fra Torben Frederiksen & Mette Kristensen fra Svendborg Wave, da vi spurgte ind til, hvorfor Svendborg Wave er medlem af BlueTech Center, og hvad de går og laver til daglig, for at lære virksomheden lidt bedre at kende. Du kan læse, hvad de svarede her:

 • Hvorfor har I valgt at blive en del af BlueTech Center? 
 • For at støtte op om et godt initiativ.
 • Hvad tænker I at bidrage med til netværket? 
 • Deltage i udvikling af træning og uddannelse inden for maritime færdigheder og teknologier for at sikre, at arbejdsstyrken har den nødvendige kompetence til at imødekomme fremtidens udfordringer inden for den maritime sektor. Udvikle planer og mekanismer til at forebygge og håndtere maritime ulykker og nødsituationer. Dette omfatter bl.a. beredskabsplaner, nødudstyr og træning af besætningen.
 • Hvordan sikrer vi en maritim styrkeposition i Danmark også i fremtiden? 
 • Internationale aftaler og organisationer: Deltag aktivt og bidrage til udviklingen af globale retningslinjer og standarder for maritim sikkerhed, miljøbeskyttelse og handel.
 • Forskning og udvikling: Investér i forskning og udvikling inden for maritim teknologi, miljøvenlige brændstoffer, effektiv vedligehold af udstyr og avancerede navigation systemer m.v.
 • Uddannelse og træning: Træning og uddannelse inden for maritime færdigheder og teknologier for at sikre, at arbejdsstyrken har den nødvendige kompetence til at imødekomme fremtidens udfordringer inden for den maritime sektor.
 • Infrastrukturudvikling: Deltage i diskussioner om infrastruktur som havne, kajanlæg og logistikcentre for at støtte maritim handel og transport. Dette inkluderer også udvikling af digitaliserede systemer for at effektivisere logistikken og handelen.
 • Samarbejde mellem offentlig og privat sektor: Fremme samarbejde mellem offentlige myndigheder, erhvervslivet og forskningsinstitutioner for at identificere og tackle fælles udfordringer og muligheder inden for den maritime sektor.
 • Miljøvenlige initiativer: Deltag i diskussioner om miljøvenlige initiativer og reguleringer for at reducere udledningerne fra skibsfart og beskytte marine økosystemer. Dette kan omfatte tiltag som brug af lavsvovlbrændstof, udstødningsrensningsteknologi og håndtering af ballastvand.
 • Krisehåndtering og -forebyggelse: Udvikle planer og mekanismer til at forebygge og håndtere maritime ulykker og nødsituationer. Dette kan omfatte beredskabsplaner, nødudstyr og træning af besætningen.
 • Hvad optager jer allermest i virksomheden lige nu? (produkt, aktivitet, projekt)
 • Udvikle nye produkter indenfor sikkerhed målrettet mod byggeindustrien, landbruget og relateret uddannelsesinstitutioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *