BlueTech Center

Vores vigtigste fokus... 
...er de maritime virksomheder på Fyn. Med udgangspunkt i deres behov arbejder vi på at samle den maritime branche på Fyn omkring udvikling og implementering af blå og bæredygtige teknologier.  

Det gør vi ved at facilitere lokale netværk på tværs af relevante aktører inden for den maritime branche, herunder eksempelvis virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner og skabe aktiviteter, der tilbyder ny viden, kompetenceudvikling og faglig sparring. 

Med lokalt afsæt og fynsk indsigt er vi med til at sikre en både bæredygtig og konkurrencedygtig maritim branche på Fyn. 

Bag os står... 
…et Advisory Board bestående af stærke kræfter fra SIMAC, NavTeam, Svendborg Kommune og Erhvervshus Fyn. 

Vi understøtter... 
…NextGen Robotics, det fynske erhvervsfyrtårn for robotter, droner og autonom kystnær skibsfart. NextGen Robotics er en fynsk vækstalliance, der vil skabe ekstraordinære testfaciliteter, banebrydende demonstrationsprojekter og innovative samarbejder, der fremmer digitalisering og automatisering i Danmark og globalt og dermed skaber fremtidens arbejdspladser.  

BlueTech Center skal understøtte MARS-projektet (Maritime Autonomous Reliable Systems) under NextGen Robotics, som ledes af SIMAC, ved bl.a. at sætte fokus på Fyn som et epicenter for udvikling af autonom skibsfart. 

Dette skal ske ved at skabe optimale rammer for nye og etablerede virksomheder samt forskning og studerende for test og udvikling af intelligente navigations-og driftsteknologier og løsninger til autonom og bæredygtig nærskibsfart i og omkring Det Sydfynske Øhav. 

Om BlueTech Center

Image

BlueTech Center

BlueTech Center så dagens lys 1. april 2023. BlueTech Center er en del af Business Region Fyn.