BlueTech Insights 2023

BlueTech Insights 2023

Fyns maritime teknologivirksomheder eksporterer for 3 mia. om året

Pressemeddelelse, 20. september 2023

BlueTech Insights 2023

På Fyn er udviklingen af de blå og bæredygtige teknologier, der skal være med til at sikre skibsfartens grønne ambitioner om at være fri for drivhusgasser i 2050, i fuld gang. Flere end 120 blå teknologivirksomheder med høj innovationskraft arbejder hver dag for denne dagsorden og er med til at sikre arbejdspladser, eksport, vækst og velstand på Fyn. Det viser en ny rapport fra BlueTech Center.

  • 122 innovative blå teknologivirksomheder
  • 2778 fuldtidsstillinger
  • 3 mia. kr. i eksport
  • 4,3 mia. kr. i samlet omsætning
  • 245 mio. kr. i samlet skattegrundlag til de fynske kommuner

Sådan lyder tallene i rapporten, BlueTech Insights 2023, som BlueTech Center netop har udgivet. Rapporten undersøger de blå teknologivirksomheder på Fyn og øerne, og den viser – ikke overraskende – at det maritime er en styrkeposition på Fyn.

– Det er imponerende tal, rapporten kommer med, og det viser jo tydeligt, at Fyn er et maritimt epicenter, som går forrest, når det kommer til udviklingen af de teknologier, der skal sikre den grønne omstilling i den maritime branche, siger Bo Hansen, borgmester i Svendborg Kommune som er den fynske kommune, der huser flest af de innovative virksomheder. – Der er ingen tvivl om, at Sydfyns DNA altid har været maritimt, og det viser rapporten jo også, så det er naturligt, at vi hele tiden understøtter det maritime miljø – senest som medstifter af BlueTech Center. Men på Fyn ser vi os som en helhed, så det er det samlede billede, der er interessant her.

BlueTech Insights 2023 er en nulpunktsmåling, der udelukkende fokuserer på de blå SMV’er, der udvikler teknologi til branchen, og er altså ikke et billede af det samlede maritime økosystem på Fyn med havne, underleverandører, uddannelses- og videninstitutioner etc.

– Vi har med rapporten ønsket at få et helt rent billede af de innovative virksomheder i det blå Fyn for at understøtte fortællingen om den udvikling, der er i gang i branchen og som er afgørende for at vi kan fastholde vores maritime styrkeposition her på Fyn. Og tallene skuffer da heller ikke – godt 120 virksomheder der har en samlet omsætning på 4,3 mia. kr. om året, hvoraf godt 70 procent kommer fra eksport, det er til at tage og føle på, og det er de virksomheder, vi skal understøtte i BlueTech Center, siger Lars Ahrendtsen, direktør i BlueTech Center, der har udgivet rapporten.

BlueTech Center er et fagligt netværk, der samler den maritime branche på Fyn omkring netop udvikling og implementering af blå og bæredygtige teknologier ved at facilitere lokale netværk på tværs af relevante aktører inden for den maritime branche og skabe aktiviteter, der tilbyder ny viden, kompetenceudvikling og faglig sparring.

BlueTech Center så dagens lys den 1. april 2023 og er stiftet af Svendborg Kommune, C.C. Jensen, SIMAC og Erhvervshus Fyn. I går, tirsdag den 19. september, blev BlueTech Centers første medlems- og kick off-arrangement afholdt med temaet Cyber Security.