Medlemsprofil: SIMAC

SIMAC er Danmarks førende maritime uddannelsesinstitution og udbyder tre uddannelsesretninger på professionsbachelorniveau med 900 studerende og 90 medarbejdere. Udover at være en moderne, værdibaseret ledet uddannelsesinstitution driver SIMAC en omfattende kursusvirksomhed, ligesom SIMAC deltager i flere nationale og internationale forskning- og udviklingsprojekter. SIMAC er eksempelvis ledende partner på MARS projekter under NextGenRobotics

Denne beskrivelse af SIMAC kommer fra Thomas Gulløv Longhi, som var Chief Innovation Officer hos SIMAC. Vi stillede Thomas nogle opfølgende spørgsmål, for at lære SIMAC lidt bedre at kende.

Hvorfor har I valgt at blive en del af BlueTech Center? 

SIMAC er medlem af BlueTech Center, fordi vi gerne vil være med til at understøtte det samlede maritime økosystem på Fyn og i Danmark. BlueTech Center er en nødvendig node i forhold til at etablere en ny national maritim klynge til gavn for alle maritime organisationer og startups.

Hvad tænker I at bidrage med til netværket? 

– SIMAC bidrager med maritime operationelle kompetencer, viden og test- og demonstrationsudstyr gennem MARS projektet og den nationale udstyrsbank for maritim autonomi.

 Hvordan sikrer vi en maritim styrkeposition i Danmark også i fremtiden? 

For at Danmark sikrer den styrkeposition, vi har inden for det maritime, er det helt centralt, at vi får opbygget en Triple Helix model, der sikrer, at vi har stærke uddannelses- og vidensinsitutioner med gode rammevilkår. At nye virksomheder har nem adgang til viden og funding, og at vi får etableret en ny stærk national klynge, der kan binde uddannelse, viden, startups og maritime virksomheder sammen.

Hvad optager jer allermest i virksomheden lige nu? (produkt, aktivitet, projekt) 

Som ramme for vores strategiske udvikling i perioden 2020-2025 har vi fastsat fire pejlemærker, der hver for sig og samlet set sætter retningen for SIMAC som en vidensinstitution i verdensklasse. Pejlemærkerne er følgende: 

  • Pejlemærke 1: Kompetencer i verdensklasse 
  • Pejlemærke 2: Ny viden, nye teknologier og nye løsninger 
  • Pejlemærke 3: Attraktive uddannelser 
  • Pejlemærke 4: Bæredygtig udvikling 

Hvilke tre andre virksomheder håber du at se i netværket? 

– I forhold til andre virksomheder i netværket ser SIMAC gerne, at større danske maritime virksomheder med internationale relationer bliver en del af netværket. Dette vil være en stærk løftestand i forhold til at udvikle den maritime styrkeposition, vi har i Danmark – på tværs af uddannelses- og vidensinstitutioner, virksomheder og nationale/internationale initiativer i forhold til grøn omstilling og nye teknologier.

SIMAC

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *