Q&A: BlueTech Center som en central del af en national klynge for logistik og maritim teknologi – Hvad betyder det for dig som medlem? 

Onsdag den 15. maj åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet for ansøgninger til “Det danske klyngeprogram 2025-2028″. BlueTech Center vil tage en ledende rolle i at sikre en national klynge, med stærke regionale hubs i hele landet, der prioriterer at være tæt på medlemmerne og tilbyder lokale, relevante netværksaktiviteter.  

I denne Q&A svarer vi på nogle af de spørgsmål, du som medlem af BlueTech Center måske har i den forbindelse: 


Q: Hvorfor vil BlueTech Center gerne være national klynge? 

A: Med MARLOG’s konkurs mistede logistik og det maritime erhverv deres klyngeorganisation. Den direkte konsekvens af det var, og er, at industrien går glip af væsentlige offentlige innovationsmidler. BlueTech Center har sat sig i front og er pennefører på ansøgningen til klyngen for logistik og maritim teknologi for at sikre, at de nye puljer af offentlige innovationsmidler kommer maritime og logistik SMV’er til gode – på Fyn og i resten af landet.  

 
Q: Hvorfor tror I, det lykkes? 

A: Fordi vi har gjort vores forarbejde grundigt, har bred opbakning fra vigtige aktører i hele landet, og fordi det maritime erhverv er en styrkeposition på Fyn og i særdeleshed på Sydfyn og i Svendborg. 

I løbet af det seneste halve år har vi været på charmeoffensiv rundt om i Danmark og mødt potentielle samarbejdspartnere og andre interessenter. Vi har mødt utrolig stor opbakning til, at BlueTech Center og Fyn er lead på ansøgningen, og samtidig oplever vi opbakning fra vores fynske bagland. Det er et stærkt fundament for en kommende national klynge. 

Og så er der momentum på Fyn lige nu, som skal udnyttes: Med det nye SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark på havnen, med Svendborgs værtskab for den internationale European Maritime Day 2024, med MARS-projektet, den nationale autonome udstyrsbank og et kommende testområde for autonom testsejlads og med opstarten af BlueTech Startup Hub.  

Alt sammen er med til at understrege vores maritime styrkeposition, og at det er nu, vi sammen har muligheden for at sikre en national klynge, hvor Fyn spiller en relevant rolle – en mulighed der ikke kommer tilbage inden for en overskuelig årrække.   

 
Q: Hvordan vil den kommende nationale klynge blive bygget op rent organisatorisk? 

A: Den kommende klynge vil blive bygget op med stærke regionale hubs fire-fem steder rundt om i Danmark, bl.a. her i Svendborg. De forskellige hubs vil samarbejde på tværs men i høj grad også med eksisterende regionale indsatser og projekter, som skal forblive regionale og ikke opsluges af en stor hovedorganisation. 

Målet er at være tæt på virksomhederne og økosystemet for at kunne identificere virksomhedernes innovationsbehov og -problemstillinger. På den måde kan vi tilbyde relevante aktiviteter og samtidig være bindeled mellem innovationsparate SMV’er og de videninstitutioner, virksomheder, myndigheder, investorer og rådgivere, som kan bidrage til relevante løsninger på SMV’ernes problemstillinger. 

 
Q: Bliver det dyrere at være medlem? 

A: Ja, det bliver formentlig en smule dyrere end dit nuværende medlemskab i BlueTech Center (som jo er meget billigt😉).  

Det er et krav, at man som national klynge opkræver et årligt medlemskontingent – dette er både for at sikre stærk commitment fra medlemmerne, men også fordi alle nationale klynger skal guldcertificeres iht. European Cluster Excellence Initiative (ECEI), hvilket kræver betalende medlemmer. 

Vi har endnu ikke den endelige model for medlemsbetaling på plads, da det bliver klyngens bestyrelses beslutning. Men vi arbejder på en differentieret model, hvor medlemskontingentet varierer afhængig af virksomhedsstørrelse og organisationsform. Vi kommunikerer denne model, så snart den er på plads. 

 
Q: Hvordan kommer bestyrelsen for den kommende klynge til at være sammensat? 

A: Bestyrelsen for klyngen kommer til at være bredt sammensat, så den repræsenterer hele landet, med relevant fynsk deltagelse, samt hele økosystemet for logistik og maritime erhverv. 

 
Q: Hvad sker der, hvis vi ikke bliver national klynge? 

A: Hvis vi ikke blive national klynge, bevarer vi status quo. Vi fortsætter med de aktiviteter, vi har i dag i form af netværksarrangementer, virksomhedsbesøg, faglige ture, medlemspleje og videndeling, og vi vil også fortsætte med at opbygge BlueTech Startup Hub.  

 
Q: Vi bevarer det eksisterende – som jeg er glad for – hvis vi ikke bliver national klynge, hvorfor skal jeg så bakke op om en national klynge? What’s in it for me? 

A: Det korte svar er, at ellers vil de offentlige innovationsmidler ikke komme maritime virksomheder og logistikvirksomheder til gode. Det vil være en skam!  

En national klynge vil betyde flere tilbud til dig som virksomhed og mulighed for at deltage i kommende innovationssamarbejder, som kan bidrage til relevante løsninger på dine og andre SMV’ers innovationsrelaterede problemstillinger. 

BlueTech Center vil som nævnt have regionale hubs rundt om i hele landet – bl.a. en stærk hub her på Fyn – for at være tæt på medlemmerne, og vi vil facilitere lokale netværk med relevante aktiviteter, der tilbyder ny viden, kompetenceudvikling og faglig sparring. 

Derudover vil vi facilitere samarbejder mellem jer, SMV’er, og videninstitutioner, større virksomheder, myndigheder, investorer og rådgivere og sætte de offentlige innovationsmidler i spil i innovationsprojekter og -indsatser, som en bred kreds af virksomheder og uddannelses- og videninstitutioner allerede efterspørger. 

 
Q: Er der andre, der går efter at blive national klynge for logistik og maritim teknologi? 

A: Vi har som nævnt været på rundtur i hele landet og talt med potentielle samarbejdspartnere og interessenter inden for maritim og logistik. Over hele linjen er der opbakning til, at vi som organisation er lead på en national klynge, som skal være repræsenteret i hele landet med stærke regionale hubs, der er tæt på medlemmerne og tilbyder relevante aktiviteter, der fremmer innovationen i SMV’erne. 

Det er vores klare overbevisning, at vi er de eneste, der byder ind på det erhvervs- og teknologiområde, der i klyngeprogrammet hedder logistik og maritim teknologi. 

 
Q: Hvad er processen herfra? 

A: Nu skal ansøgningen skrives! 

Den 15. maj kom udbuddet, og der blev åbnet for ansøgninger til “Det danske klyngeprogram 2025-2028″.  

Frist for ansøgningen er den 13. August kl. 12.00, så det bliver en travl sommer.  

I midten af november 2024 udpeges klyngerne og afgørelsen om, hvordan og til hvem midlerne fordeles, træffes (af henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse). 

1. januar 2025 kan en ny national klynge for logistik og maritim teknologi se dagens lys. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!   


Hvis der er spørgsmål, du ikke har fået svar på her på siden, så er du altid velkommen til at tage fat i os. Kig forbi os i Svendborg Maritime Erhvervspark eller find vores kontaktoplysninger HER.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *