DanPilot vil være de første i verden

Den. 1. maj 2024 rullede en testbekendtgørelse ind, der tillader DanPilot at bruge teknologi fra Danelec til at lodse skibe i dansk farvand uden fysisk lods ombord på udvalgte strækninger, når Søfartsstyrelsen har godkendt sikkerhedsvurderingen. Indtil da foretages fjernlodsningstest med en fysisk lods ombord på skibet. DanPilot forventer i 2026-27 at være de første i verden med fjernlodsning i danske farvand.

DanPilot, der har hovedkontor i Svendborg, har sammen med sin teknologipartner, Danelec,  det seneste år testet teknologien parallelt med fysisk lodsning, og resultaterne er meget lovende. De forventer at kunne tilbyde et fuldt testet produkt inden længe.

I 2026-2027 er det min forventning, at 300 af vores 11.000 årlige transitlodsninger kan være fjernlodsninger for udvalgte kunder på ruter startende i Kattegat og Østesøen Vest, udtaler Erik Merkes Nielsen, adm. direktør for DanPilot, i et interview med Søfart.

Initiativet omkring remote piloting kommer også til at sænke skibes klimabelastning, lyder det fra Erik Merkes Nielsen: Fjernlodsning vil spare rederierne tid og energi, da skibet ikke skal afvige dets rute og sænke farten for at få lodsen om bord – hvilket ikke mindst vil sænke skibets klimabelastning.

DanPilot er medlem af BlueTech Center, som følger nøje med i denne teknologiske udvikling. Partnerskabet med netværket understøtter DanPilots engagement i at implementere avancerede teknologier, og sikre en grønnere fremtid for søfarten.

Fjernlodsning er dog ikke noget, som bliver for alle skibe. Det kræver moderne skibe og besætninger for at kunne foregå lige så sikkert som en fysisk lodsning.

Erik Merkes Nielsen mener ikke, at remote piloting vil betyde færre ansatte. Tendensen i DanPilot går den anden vej udtaler Erik: Udviklingen går faktisk den modsatte vej. Forrige år ansatte vi 20 ekstra lodser, i 2023 blev det til 24 flere, og i år har vi foreløbig ansat 15 lodser og forventer at nå op på mindst 21 nyansættelser.

Du kan møde DanPilot og Danelec til European Maritime Days i Svendborg, hvor de har stand sammen.

Kilder:

  • Søfart.dk
  • Anne Heinze, Kommunikationsansvarlig i DanPilot.
DanPilot
– Medlem af BlueTech Center siden 2023.
– Hovedkontor i Svendborg.
– Beskæftiger 430 medarbejdere.
– En selvstændig offentlig virksomhed, som er 100% ejet af den danske stat.
– Varetager transitlodsninger for skibe, der skal ud og ind af danske havne.
– Har 16 lodsstationer i Danmark og 5 bådpladser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *